VÍTEJTE

V NAŠÍ ŠKOLCE

Historie mateřské školy sahá až do roku 1945.
Úvodem citace z kroniky MŠ:

Jako srdce ve středu města stojí první mateřská škola. Jest vlastně dílem novým, vybudovaným z žalostných trosek toho, co zbylo po válce.
Nebylo vnitřního zařízení, lavic, stolků, tabulí, hraček, pomůcek, okna nezasklená, atd, neboť v posledních dnech války bylo budovy využito jako noclehárny.
První české ruce, které se chopily práce, byly ruce okresního školního inspektora Josefa Juříčka, učitelky Milady Procházkové a řídícího učitele Karla Kratochvíla. Jejich mimořádným úsilím za podpory MNV v Bruntále mohlo dojíti dne 1. září 1945 k zahájení činnosti první mateřské školy. V učebnách shlíží opět dva páry dobrotivých očí na tu lidskou drobotinu a chodbami zní lahodná česká řeč.
Zde jest budoucnost města, zde jeho naděje a krev, která koluje v těch drobných tělíčkách, jest krev dobrá, nadějeplná

Více o školce

NOVINKY

V NAŠÍ ŠKOLCE

 • 19.09.2019 12:34
  Den požární bezpečnosti

  Den požární bezpečnosti v Bruntále
  Pátek 13. září byl pro děti ze třídy Veverek z MŠ Okružní šťastný. Vydaly se totiž na prohlídku Hasičské stanice v rámci Dne požární... Více zde

 • 18.09.2019 13:10
  Logopedie
  Logopedie s p. Večeřovou proběhne v naší MŠ 25. 9. 2019 v 8.00 hod. Prosím sešity... Více zde
 • 12.09.2019 10:20
  Na zahradě veselo
  Byl jedno jeden domeček, ale nebyl plný koleček. Kde se vzal tu se vzal, na zahradě nám ho hodný pan údržbář smontoval . Děti už se raduji ,že pod stříškou se schovají a potom si za cvičí, na... Více zde
Více novinek