Novinky

Logopedie

Novinky školky

Logopedie s p. Večeřovou proběhne v naší MŠ 25. 9. 2019 v 8.00 hod. Prosím sešity sebou.