Novinky

Upozornění na změnu úplaty za stravování

Novinky školky

Vážení rodiče,
v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., která určuje rozpětí finančních limitů v příloze č. 2, stanovuji od 1. 9. 2021 úplatu za školní stravování takto:
Strávníci do 6 let:
- přesnídávka 9,- Kč
- oběd 21,- Kč
- svačina 8,- Kč
celkem: 38,- Kč
Strávníci 7 let:
- přesnídávka 10,- Kč
- oběd 22,- Kč
- svačina 9,- Kč
celkem: 41,- Kč
Měsíční záloha na stravné činí 800,- Kč. V příloze naleznete Vnitřní řád školní jídelny při MŠ.