Novinky

ze školky

Den otevřených dveří se neuskuteční

Novinky školky

Vážení rodiče,
z důvodu stále trvajících zvýšených opatření týkajících se COVID-19, se den otevřených dveří, plánovaný na úterý 11. 8. 2020, neuskuteční. Velmi se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Informace k prázdninovému provozu

Novinky školky

Vážení rodiče,
v pondělí 3. 8. 2020 zahajujeme v naší mateřské škole prázdninový provoz. Úhrada školného a stravného se provádí v první den nástupu u vedoucí školní jídelny platbou v hotovosti.
Vzhledem k stále trvajícím preventivním opatřením prosíme všechny rodiče, aby se řídili nařízeními, která byla v platnosti v průběhu školního roku. Při vstupu do mateřské školy bude dětem měřena teplota, rodiče budou vyzváni k použití dezinfekce rukou. Prosíme první den nástupu do mateřské školy o vyplnění čestného prohlášení o bezinfekčnosti (toto potvrzení naleznete v příloze či v šatnách jednotlivých tříd). prohlášení předejte třídní učitelce.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Rozloučení s předškoláky

Novinky školky

A rok se sešel s rokem,ten čas nám opravdu běží mílovým krokem. Proto jsme se dne 26.6.2020 loučili s našimi předškoláčky. Nejprve proběhl slavnostní nástup pod vedení, paní ředitelky. Poté jsme těmto budoucím školákům zadávali různé úkoly, abychom se přesvědčili, že jsou opravdu připravení na vstup do školy.Všichni obstáli na jedničku.
Společně jsme si zazpívali rozlučkovou písničku, po níž nastalo pasování na školáka. Každému předškolákovi byla přečtena krátká veršovánka,která ho charakterizovala. Děti pak dostaly šerpy a drobné dárečky na rozloučenou.
Na závěr jsme si uspořádali taneční diskotéku.
Tak a teď už hurá na prázdniny.
EXIF [26.06.2020 09:39:37 | HUAWEI CLT-L29]
EXIF [26.06.2020 09:17:41 | HUAWEI CLT-L29]

Rozloučení s předškoláky

Novinky školky

Vážení rodiče našich předškoláčků,
na You Tube kanálu mateřské školy je zveřejněno video ze slavnostního pasování dětí a rozloučení s malými předškoláčky. Video naleznete na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=jaG7THotGGM
Přejeme všem krásné prázdniny!!!

Informativní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí

Novinky školky

Vážení rodiče nově zapsaných dětí,
připomínáme vám informativní schůzku, která se bude konat v úterý 23. 6. 2020 v 15.30 hod v prostorách naší mateřské školy. Tato schůzka se týká dětí zapsaných do mateřské školy pro školní rok 2020/2021. Prosíme, přijďte bez dětí! Děkujeme za pochopení, budeme se na vás těšit.

Prosba rodičům

Novinky školky

Prosíme všechny rodiče dětí, kteří již do konce školního roku nebudou mateřskou školu navštěvovat, aby se zastavili a odnesli si věci svých dětí.
Děkujeme za spolupráci.

Den dětí

Novinky školky

Ve středu 3. června 2020 bylo ráno na obloze hodně mráčků. Brzy však vykouklo sluníčko a tak jsme mohli dodatečně, ale přece, oslavit Den dětí.
Vydali jsme se do podmořského světa a plnili různé úkoly. Na zadní zahradě soutěžili námořníci od Myšek a Včeliček a v přední části zahrady se do boje s mořskými vlnami pustily Koťátka a Veverky.
A když se všechno podařilo splnit, hledali jsme poklad, který na některém ostrově ukryli piráti. Naši námořníci však byli velmi šikovní a brzy objevili truhličky i velkou truhlu s pokladem. To bylo radosti. Poklad jsme spravedlivě rozdělili a všichni jsme se spokojeně vrátili zpět do školky.
Naše cesty za pokladem pro všechny, kteří se nemohli zúčastnit, natáčela televize Polar. polar.cz/zprávy/bruntalso/bruntal/11000020623/počasí-posunulo-oslavy-svatku-deti-v-ms-ty-nakonec-dopadly-skvele

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Novinky školky

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru. Výsledky přijímacího řízení naleznete v příloze.

Týden plný legrace

Novinky školky

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, že jsme i v tomto složitém období na naše děti nezapomněli a připravili jsme si pro ně týden plný zábavy a smíchu. Od pondělí 1. 6. 2020 budou děti řádit na skákacím hradu, který nám na celý týden zapůjčila společnost MX-NET Telekomunikace s.r.o., za což jim moc děkujeme. Další dny na nás čeká spousta překvapení. Děti se mohou těšit na slavnostní oběd, zmrzlinový krámek, soutěživé dopoledne, hledání pokladu a spousta her a zábavy ve třídách. Věříme, že se nám celotýdenní oslava Dne dětí vydaří.

Fotografovaní tříd

Novinky školky

Vážení rodiče,
dne 11.6.2020 v dopoledních hodinách proběhne fotografování třídních kolektivů.
Prosíme o přípravu vhodného oblečení na tento den.
Děkujeme za spolupráci.

Zajištění pitného režimu

Novinky školky

Vážení rodiče,
z důvodů zvýšených hygienických opatření vás prosíme, přineste dětem plastové uzavíratelné lahve. Ty budou využívány k zajištění pitného režimu v průběhu celého dne.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu 2020

Novinky školky

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření MŠ do 24. 5. 2020 stanovila ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu na 100,- Kč.
Od znovuotevření mateřské školy 25. 5. 2020 jsou zákonní zástupci zapsaných dětí k předškolnímu vzdělávání (kromě dětí osvobozených od úplaty za předškolní vzdělávání) povinni hradit školné, i když jejich děti mateřskou školu nebudou navštěvovat.

Co děláme celý den

Novinky školky

Milé děti,
v přílohách naleznete pár nápadů a omalovánek k tématu Co děláme celý den.

Pondělí 25.5.2020 znovuotevření mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
v pondělí 25. 5. 2020 otevíráme znovu naši mateřskou školu. Informace pro rodiče (opatření) naleznete v příloze. Při nástupu do mateřské školy musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a o seznámení se s informacemi o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoli osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti (naleznete také v příloze). V případě nepodepsání tohoto prohlášení, nebude možné dítě přijmout do školky.

Mateřská škola v provozu od 25. 5. 2020

Novinky školky

Vážení rodiče,
naše mateřská škola bude znovu v provozu od 25. 5. 2020, další informace naleznete na stránkách www.mubruntal.cz. Konkrétní pokyny a potřebné dokumenty k vyplnění před nástupem vašeho dítěte do mateřské školy budou vyvěšeny co nejdříve. Děkujeme za trpělivost a pochopení.