Charakteristika třídy


Třída s název Koťata je zaměřena na
adaptaci dítěte do předškolní docházky
zvládnutí odpoutání dítěte na určitou dobu od rodiny
upoutání pozornosti dětí formou her a za pomoci moderních metod forem a stylu práce směřovat v celém vzdělávacím procesu k vytváření fyzických psychických společenských dovedností a znalostí
zařazení a zapojení dítěte do dětského kolektivu
individuální přístup protože každé dítě je jedinečná bytost a má jiné prožívání, cítění a různé sociální a zdravotní předpoklady
vytváření zdravých psychosociálních podmínek ve třídě- důležité je aby se každé dítě ve třídě cítilo bezpečně a poklidně a mohlo se ůspšně adaptovat
Ve třídě je 26 dětí, Děvčat 12 a chlapců14