Charakteristika třídy


V letošním školním roce je třída Myšek smíšená a je zde zapsáno 27 dětí. 4 děti u nás docházku teprve zahajují. 14 dětí středního věku, 9 předškoláků z toho 2 děti s odloženou školní docházkou a 4 děti tříleté. Jedním z hlavních cílů bude začlenit tyto nově příchozí děti do kolektivu vhodnou adaptací. Zároveň se budeme snažit o vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi navzájem. Předškolní děti budeme postupně připravovat na vstup do ZŠ.
V předškolním období je hlavní činností hra, proto dětem poskytneme dostatečný prostor pro jejich seberealizaci pomocí spontánní hry, vycházející z přirozených potřeb a zájmů. Dětskou hru budeme podporovat, obohacovat a rozvíjet. Chceme, aby mateřská škola byla pro děti místem, kde se cítí v pohodě a kde má pocit důvěry a bezpečí.
Naší snahou bude vést cesty za poznáním přes prožitky dětí- prožitkové a kooperativní učení hrou. Je totiž nesmírně důležité, co dítě prožívá, co cítí a jak se projevuje v různých životních situacích.
Našim cílem bude vytváření základů klíčových kompetencí s pomocí vyváženého programu činností tak, abychom byli otevření potřebám dítěte, probouzeli v dítěti aktivní zájem, radost z učení, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, podporovat ho k samostatnosti i ke spolupráci.
Novým přínosem je pro nás nástup paní asistentky Lenky Hanákové, která nám bude nápomocnou silou a bude pečovat o děti s odkladem školní docházky a o děti ze slabšího sociokulturního prostředí a znevýhodněného prostředí.
Nový odstavec